ที่มาของเสียงสานฝันบทความที่เคยตีพิมพ์เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการเรียนเปียโนรายงานความเคลื่อนไหวนอก-ในห้องเรียนความรู้สึกต่อเปียโน, ก่อนขึ้นเวทีแสดงคอนเสิร์ตและก่อนสอบดนตรีกับเด็ก: เรียนเมื่อไหร่ เรียนอย่างไร
      "เด็กควรเริ่มเรียนดนตรีเมื่อไหร่?" ผู้ปกครองมักจะมีคำถามแบบนี้เสมอ คำตอบที่ได้รับ บางทีก็ได้รับข้อมูลที่ถูกบ้างผิดบ้างจากครูดนตรี บางครั้งพ่อแม่พาลูกไปที่โรงเรียนดนตรี ครูจะบอกว่ายังเล็กไป ไว้ 7 ขวบค่อยมา พอลูก 7 ขวบพาไปอีก ครูอีกคนบอกว่าน่าจะมาตั้งแต่เล็กๆ ผู้ปกครองคงจะสับสน ปัญหานี้เกิดกับผู้ปกครองหลายคนที่ได้รับคำตอบถูกบ้างผิดบ้าง จากครูดนตรีที่ไม่รู้จริง ....
     จริงๆแล้ว เด็กเรียนดนตรีได้ตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่ยิ่งเล็กยิ่งดี แต่ไม่ได้หมายความว่า 1 ขวบมานั่งเล่นเปียโน ....       
 
ดนตรีพัฒนา IQ และ EQ
     จากสภาพสังคมปัจจุบันที่มีแต่การแข่งขัน ได้ส่งผลไปถึงพฤติกรรมของเด็ก ดังจะเห็นว่าเด็กสมัยนี้ดูเหมือนจะก้าวร้าวไม่ว่าการกระทำหรือคำพูด พฤติกรรมการแสดงออกขาดความยั้งคิด ประกอบกับสภาพการเรียนของเด็กไทยเป็นการเรียนแบบเอาเป็นเอาตาย เพื่อให้มี IQ สูงนั้น ...
 
เครื่องดนตรี: เปียโน
      ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เพราะธรรมชาติของมนุษย์ย่อมมีใจรักในเสียงเพลง ไม่ว่าช่วงเวลานั้นจะมีความสุขหรือความทุกข์ ดนตรีจึงเป็นวิชาที่ว่าด้วยเสียง เป็นเรื่องของนามธรรม สัมผัสด้วยอารมณ์ ฉะนั้น เครื่องดนตรีจึงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการถ่ายทอดเสียงดนตรี ...


 
ดนตรี: พรสวรรค์กับพรแสวง
      ความเชื่อของคนโดยมากที่คิดว่าการเล่นดนตรีให้เก่งนั้น เด็กต้องมีพรสวรรค์ ถ้าเด็กคนนั้นเล่นดนตรีไม่เก่ง แสดงว่าไม่มีพรสวรรค์ ผู้ปกครองบางท่านจึงคิดว่าการให้เรียนไปเรื่อยๆ ไม่จริงจัง แล้ววันหนึ่ง ถ้าเห็นว่าเด็กมีพรสวรรค์ก็ค่อยสนับสนุนทีหลังจึงเป็นความเชื่อที่ทำให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้ ...
 
เรียนอย่างไร .. ให้เป็นนักเปียโน
    มีคำถามมากมายเกิดขึ้นในใจของนักเรียนที่เรียนดนตรีว่า ...

"ทำไมจะต้องเล่นเพลงที่ไม่ชอบ?"
"ทำไมต้องซ้อมดนตรีทุกวัน?"
"ทำไมต้องมีการแสดงเดี่ยว?" ...
 

กิจกรรมดนตรีที่ควรปลูกฝังให้เด็ก
    ดนตรีเป็นเรื่องของการปลูกฝัง เป็นพรแสวงมากกว่าพรสวรรค์ การปลูกฝังให้เด็กมีใจรักดนตรีไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเฉพาะความเพลิดเพลินอย่างเดียว แต่ยังทำให้เกิดทักษะในหลายๆ ด้าน พัฒนาสมองและโสตประสาท ทำให้เป็นคนละเอียดอ่อน มีจิตใจอ่อนโยน มีเหตุผล มีสมาธิเป็นการฝึกให้เด็กมีวินัย เสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาความเป็นผู้นำ

    การปลูกฝังให้เด็กมีใจรักดนตรีนั้น ไม่จำเป็นที่ผู้ปกครองจะต้องเล่นดนตรีเป็น แต่สิ่งที่จำเป็นมากสำหรับเด็กก็คือ การได้รับกำลังใจและการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ...


 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
รางวัลคนเก่งห้องนั่งเล่นส่งจดหมายถึงครูอ้อ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Siengsarnfun Logo siengsarnfun.com © 2006 Saowalak Maitrechitt
All rights reserved.