ที่มาของเสียงสานฝันบทความที่เคยตีพิมพ์เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการเรียนเปียโนรายงานความเคลื่อนไหวนอก-ในห้องเรียนความรู้สึกต่อเปียโน, ก่อนขึ้นเวทีแสดงคอนเสิร์ตและก่อนสอบ

Grand Piano
เครื่องดนตรี: เปียโน

      ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เพราะธรรมชาติของมนุษย์ย่อมมีใจรักในเสียงเพลง ไม่ว่าช่วงเวลานั้นจะมีความสุขหรือความทุกข์ ดนตรีจึงเป็นวิชาที่ว่าด้วยเสียง เป็นเรื่องของนามธรรม สัมผัสด้วยอารมณ์ ฉะนั้นเครื่องดนตรี จึงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการถ่ายทอดเสียงดนตรี

 
         การเรียนดนตรีจำเป็นต้องมีเครื่องดนตรีไว้เพื่อการฝึกซ้อม ส่งผลให้พัฒนาทักษะฝีมือได้อย่างรวดเร็ว คุณภาพของเครื่องดนตรีเป็นปัจจัยประการหนึ่ง และเป็นที่มาของคำว่า "ดนตรีคุณภาพ" อันประกอบด้วยผู้เล่นดนตรีฝีมือดี มีครูดี มีโอกาสดี และมีเครื่องดนตรีดี เครื่องดนตรีมีผลต่อการเรียนดนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของทักษะ มีผลต่อความซาบซึ้ง มีผลต่อการเห็นคุณค่าของการเรียนอย่างแท้จริง ดังนั้นการเลือกซื้อเครื่องดนตรี โดยเฉพาะเปียโนจึงเป็นปัญหาสำหรับผู้ปกครองส่วนมาก จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้รับคำถามจากผู้ปกครองในเรื่องการเลือกซื้อเปียโนว่าควรซื้อเปียโนมือสองหรือเปียโนใหม่ดี ซึ่งผู้เขียนแนะนำให้ซื้อเปียโนใหม่ เพราะของใหม่ย่อมดีที่สุดแน่นอน ข้อเสียของเปียโนใหม่มีเพียงข้อเดียวคือราคาค่อนข้างสูง ผู้ปกครองหลายท่านมักคิดว่าซื้อเปียโนที่พอใช้ได้ ราคาถูกไปก่อน เมื่อเล่นเก่งแล้วค่อยซื้อใหม่ ผู้เขียนเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองเพราะนั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ปัญหาคือผู้ซื้อไม่รู้สภาพภายในของเปียโนอย่างแท้จริง สายอาจเริ่มเป็นสนิม คุณภาพของหัวค้อนซึ่งหุ้มด้วยสักหลาดอาจสึกกร่อนและอื่นๆ ฉะนั้นค่าใช้จ่ายจากการซื้อเปียโนมือสอง ค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบวกกับความตั้งใจที่ผู้ปกครองต้องการซื้อเปียโนใหม่ในเวลาที่ลูกเล่นเก่งแล้วนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนซื้อเปียโนใหม่ครั้งเดียว ค่าใช้จ่ายย่อมต่ำกว่ากรณีแรกอย่างแน่นอน

      ดนตรีเป็นเรื่องของนามธรรม การจะให้รู้สึกซาบซึ้งกับดนตรีนั้นทำได้ยาก จึงต้องเริ่มจากสิ่งที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ การเลือกเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพเพราะเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพช่วยสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการเรียนดนตรี อีกประการหนึ่งคือ คุณภาพเสียงและการสัมผัส (Touching) ที่ได้มาตรฐานทำให้ผู้เล่นมีความสุขในการเล่น ความ รู้สึก และทัศนคติทางดนตรีที่ดีจะเกิดขึ้นได้เกินกว่าค่าของราคาเปียโน เป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวที่สร้างความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ให้กับลูกของตนเอง ไม่ใช่เลือกเปียโนคุณภาพอย่างไรก็ได้ เมื่อเก่งแล้วค่อยซื้อ โอกาสที่จะเล่นเก่ง ซาบซึ้ง และได้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากดนตรีจึงเกิดได้ยาก

     เมื่อทราบข้อดีของการซื้อเปียโนใหม่แล้ว ปัญหาต่อไปคือจะซื้อรุ่นใด แบบใด ที่ไหนนั้น ควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเปียโนในเบื้องต้นก่อนตัดสินใจซื้อ
 
     เปียโนนั้นมี 2 ลักษณะคือ Upright และ Grand Piano ในปัจจุบันเปียโนผลิตจากหลายประเทศและมีมากกว่า 50 ยี่ห้อ มีราคาแตกต่างกัน คุณภาพจึงแตกต่างกันด้วย เปียโนหลังหนึ่งมีส่วนประกอบเป็นหมื่นชิ้น ทุกชิ้นล้วนมีผลต่อเสียง ส่วน Soundboard ที่ทำจากไม้ Spruce นั้น ถ้าคุณภาพของไม้ต่างกัน ทำให้เสียงต่างกัน และคุณภาพเสียงที่ได้ยินจะต่างกันด้วย
Upright Piano
 

      สภาพอากาศในเมืองไทยมีผลต่อเปียโนเช่นกัน โดยทั่วไปเปียโนที่มีคุณภาพที่ส่งเข้ามาขายในแถบเอเชียจะได้รับการอบน้ำยาจากโรงงานตั้งแต่ผลิตเพื่อกันความชื้น เมื่อมีเครื่องดนตรีที่ดีแล้ว ต้องใช้ให้คุ้มค่า ใช้งานตลอดเวลา ต้องดูแลรักษา ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ และควรได้รับการ Tuning อย่างน้อยปีละครั้ง

     ดนตรีเป็นการแสดงอารมณ์ออกมาเป็นเสียง ต้องสัมผัสด้วยอารมณ์และความรู้สึก ผู้เล่นกับผู้ฟังเกิดความสุข เยือกเย็น คล้อยตามพลังของเสียงที่ได้ยินขณะนั้น เมื่อดนตรีมีความสำคัญต่อมนุษย์มากขนาดนี้จึงควรหาดนตรีที่ดีที่สุดหรือดนตรีคุณภาพให้กับลูก

     สำหรับเปียโนจึงควรเลือกเปียโนที่ดีที่สุดเพื่อการเรียน การเล่น เพราะดนตรีพัฒนาอารมณ์ ความรู้สึก ความมีชีวิต และความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
บทความอื่นๆ ในหมวด
      - ดนตรีกับเด็ก: เรียนเมื่อไหร่ เรียนอย่างไร
      - ดนตรีพัฒนา IQ และ EQ
      - ดนตรี: พรสวรรค์กับพรแสวง
      - เรียนอย่างไร .. ให้เป็นนักเปียโน
      - กิจกรรมดนตรีที่ควรปลูกฝังให้เด็ก


 
รางวัลคนเก่งห้องนั่งเล่นส่งจดหมายถึงครูอ้อ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Siengsarnfun Logo siengsarnfun.com © 2006 Saowalak Maitrechitt
All rights reserved.